MT | EN

Knisja Evangelika Trinita

DħulDwarnaRiżorsi e-BooksLaqgħat

Riżorsi

Dar tal-Pubblikazzjoni QUM
Kotba Evanġeliċi bil-Malti għall-bejgħ. Ara l-katalgu. Ikkuntattja lil Joseph Farrugia. E: kotbaqum@gmail.com M: 79048186.

YouTube
Isma' bil-Malti prietki u messaġġi oħra dwar temi spiritwali, l-evanġelju u l-ħajja kristjana.

GotQuestions - bil-Malti
Mistoqsiet dwar il-fidi u l-ħajja Kristjana mwieġba mill-Bibbja.

Facebook
Il-paġna uffiċċjali tal-FB tal-Knisja. Tinkludi informazzjoni fuq attivitajiet speċjali tal-knisja.

Il-Patt il-Ġdid
Artikli dwar il-Patt il-Ġdid u t-traduzzjoni ġdida mill-Grieġ skont il-prinċipju ta' ekwivalenza formali.

Evanġelika - Blogg
Il-blog uffiċċjali tal-Knisja. Artikli, kotba online, irtiri u stqarrijiet.

Gospel Hope
Vers mill-Iskrittura kuljum u riflessjoni fuqu bil-Malti. Ideali biex tibda l-ġurnata bih.

Malta Evangelical Library
Eluf ta' kotba Kristjani għad-dispożizzjoni tiegħek. Tista' tfittex għall-kotba online.

Soli Deo Gloria
Il-blogg ta' Pastor Paul Mizzi. Artikli bil-Malti fuq diversi temi spiritwali.

e-Vanġelu
Messaġġi qosra bil-Malti dwar l-aħbar tajba ta' salvazzjoni permezz tal-fidi fi Kristu Ġesł.

knisjaevangelika@gmail.com

  Trinity Evangelical Church - Facebook