Knisja Evangelika Trinita' - Bil-Malti Trinity Evangelical Church - English Version

Trinity Evangelical Church - Malta Evanġelika

Jesus is our Joy - Ġesu hu l-ferħ tagħna

Trinity Evangelical Church

Welcome!

Nearly two millennia ago, the apostle Paul was shipwrecked on our shores. The native people showed ‘unusual kindness’ to the survivors. During his stay on the island of Malta, Paul preached Christ and justification by faith. It is our great privilege today to uphold and to live the same gospel message, and to share it with others.

We would like to extend the same hospitality to you as our forefathers showed to Paul. Moreover, as Christians, we welcome you with the love of Christ, our Saviour.

enter site >

Knisja Evanġelika Trinita'

Merħba!

Elfejn sena ilu ġie Malta l-appostlu Pawlu. Matul it-tliet xhur li dam f’pajjiżna, l-appostlu xandar is-salvazzjoni ta' Kristu lil missirijietna. Għallimhom jemmnu fih għall-maħfra tad-dnubiet u biex jimxu warajh. Illum aħna wkoll rridu nisimgħu u nobdu l-istess messaġġ ta’ mħabba, u naqsmuh ma’ ħutna l-Maltin kollha.

Nittamaw li nkunu ta’ barka spiritwali għalik ukoll.

bil-malti >

Malta Evangelical Library

Knisja Evanġelika Trinita' PO Box 9 Luqa Malta LQA 1000 | E: knisjaevangelika@yahoo.com | M: (+356) 79551446
© Knisja Evanġelika Trinita’ 2012 - 2014