Knisja Evanġelika Trinita' - Sit bil-Malti Trinity Evangelical Church - English website

KNISJA EVANĠELIKA TRINITA'
Knisja Evangelika Trinita'
Merħba
MerhbaMerħba fis-sit uffiċċjali tal-Knisja Evanġelika Trinità.

It-tir tagħna hu li nagħrfu, ngawdu u nigglorifikaw lil Alla, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.

Il-bieb tal-knisja tagħna u qlubna huma dejjem miftuħin beraħ għalik. Ejja u isma’ l-messaġġ tal-evanġelju, u gawdi magħna l-ferħ tas-salvazzjoni fi Kristu, is-Salvatur tad-dinja. Ikun pjaċir għalina niltaqgħu u nitkellmu miegħek. Ikklikkja hawn għal informazzjoni fuq il-laqgħat u kif issibna.

Fil-paġna tar-riżorsi issib links għall-YouTube (prietki u messaġġi oħra), il-librerija evanġelika, il-paġni ta' facebook ta' gospel hope community, id-dar tal-pubblikazzjoni QUM u l-e-Vanġelu. Qed nippubblikaw online numru ta' e-books bil-Malti li jistgħu jitniżżlu b'xejn. Nittamaw li ssibhom interessanti u ta' barka spiritwali.

Jekk ghandek xi mistoqsija dwar is-salvazzjoni jew il-ħajja Kristjana, nistednuk tiktbilna. Inwegħduk tweġiba onesta mill-Iskrittura Mqaddsa. Email

Il-paċi miegħek.

 

 

CONTACT US - KUNTATT

Pastor Paul Mizzi
E: knisjaevangelika@yahoo.com

Knisja Evanġelika Trinita'
PO Box 9 Luqa
Malta LQA 1000.

ADDRESS - INDIRIZZ

Knisja Evanġelika Trinita'
Triq Misraħ il-Barrieri
Msida, Malta

Mappa u direzzjonijiet
Map and directions

MALTI

dħul
dwarna
riżorsi
ebooks
laqghat

ENGLISH

home
about
resources
services

© 2012 - 2017 Knisja Evanġelika Trinità