MALTI - ENGLISH

KNISJA EVANĠELIKA TRINITA'
Knisja Evangelika Trinita'
   e-Books
Nistiednek tniżżel kopja b'xejn ta' dawn il-kotba elettroniċi. Konvint li ssibhom interessanti u ta' benefiċċju spiritwali għalik. Tista' tagħti wkoll kopji lil ħbiebek. Jekk issib diffikoltà biex tniżżilhom, iktibli u nibgħatlek il-kotba li tixtieq permezz ta' email.
Il-Mulej Ġesù u Jien Min hu tassew Ġesù u kif għandi nwieġeb għalih?IL-MULEJ ĠESÙ U JIEN
Opportunità biex tiskopri mill-Iskrittura l-glorja divina u s-sbuħija ta' Kristu, sabiex temmen fih għall-ħajja ta’ dejjem, tgawdih u tagħtih il-qima li tant tixraqlu.
Download
It-Trinità Mqaddsa L-Iskrittura tgħallimna li hemm Alla wieħed, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu.IT-TRINITÀ MQADDSA
Nemmnu f'Alla wieħed, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu, kif tgħallem l-Iskrittura.
Download
Il-Fidi Evangelika Introduzzjoni għat-tagħlim tal-Iskrittura fuq Alla, il-bniedem u l-fidwa.IL-FIDI EVANĠELIKA
Sommarju tad-dottrini ewlenin tal-fidi evanġelika, fuq Alla, il-bniedem u l-fidwa.
Download
FUQHOM ŻERNAQ ID-DAWL. Vjaġġ spiritwali ta' Kattoliku sinċier.FUQHOM ŻERNAQ ID-DAWL
Nistaqsi. Naqra. Nemmen. Vjaġġ spiritwali ta' Kattoliku sinċier.
Download
Kun Ħanin Miegħi Ġesù jirrakkonta storja sabiex jurina kif nistgħu nsiru sewwa m'Alla, u fl-istess ħin iwissina biex nevitaw nasba li ħafna reliġjużi jaqgħu fija.KUN ĦANIN MIEGĦI
Il-Mulej Ġesù jwieġeb l-aktar mistoqsija importanti: Kif nista' nkun sewwa m'Alla?

 

Download
Tikka u Mahbuba - L-Ghazla favur il-Hajja.TIKKA U MAĦBUBA
Jien nirrispetta kull bniedem, mill-konċepiment sal-mewt, għax hu maħluq fuq ix-xbieha t'Alla. Għalhekk nagħżel il-ħajja.
Download
Il-Fidi u t-Tbatija Fit-tbatija u l-mard, ulied Alla jduru lejn il-Missier bid-dmugħ f'għajnejhom u jsibu l-faraġ u l-fejqan.IL-FIDI U T-TBATIJA
Infittxu 'l Alla fit-tbatijiet u l-mard tagħna, biex jgħallimna, jfejjaqna u jagħtina tama.
Download
Il-Missierna Ħsibijiet qosra fuq it-talba li għallima l-Mulej Ġesu.RIFLESSJONIJIET FUQ IL-MISSIERNA
It-talba li għallimna Sidna Ġesù, "Il-Missierna", hi mudell għalina biex nitolbu skont ir-rieda t'Alla.
Download
CONTACT US

Pastor Paul Mizzi
E: knisjaevangelika@yahoo.com

Knisja Evanġelika Trinità
PO Box 9 Luqa
Malta LQA 1000

ADDRESS

Knisja Evanġelika Trinità
Triq Misraħ il-Barrieri
Msida Malta

Direzzjonijiet - Directions

© 2012 - 2018 Knisja Evanġelika Trinità