Trinity Evangelical Church - Knisja Evangelika Trinita'
e-Books
Nistiednek tniżżel kopja b'xejn ta' dawn il-kotba elettroniċi. Konvint li ssibhom interessanti u ta' benefiċċju spiritwali għalik. Tista' tagħti wkoll kopji lil ħbiebek. Ikklikkja it-titlu tal-ktieb biex tniżżlu.
Il-Mulej Ġesù
Opportunità biex tiskopri mill-Iskrittura l-glorja divina u s-sbuħija ta' Ġesù Kristu, sabiex temmen fih għall-ħajja ta’ dejjem, tgawdih u tagħtih il-qima li tant tixraqlu.

It-Trinità Mqaddsa
Nemmnu f'Alla wieħed, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu, kif tgħallem l-Iskrittura.

Il-Fidi Evanġelika
Sommarju tad-dottrini ewlenin tal-fidi evanġelika, fuq Alla, il-bniedem u l-fidwa.

Fuqhom Żernaq id-Dawl
Nistaqsi. Naqra. Nemmen. Vjaġġ spiritwali ta' Kattoliku sinċier.

Kun Ħanin Miegħi
Il-Mulej Ġesù jwieġeb l-aktar mistoqsija importanti: Kif nista' nkun sewwa m'Alla?

Tikka u Maħbuba
Jien nirrispetta kull bniedem, mill-konċepiment sal-mewt, għax hu maħluq fuq ix-xbieha t'Alla. Għalhekk nagħżel il-ħajja.

Il-Fidi u t-Tbatija
Infittxu 'l Alla fit-tbatijiet u l-mard tagħna, biex jgħallimna, jfejjaqna u jagħtina tama.

Riflessjonijiet fuq il-Missierna
It-talba li għallimna Sidna Ġesù, "Il-Missierna", hi mudell għalina biex nitolbu skont ir-rieda t'Alla.

Email | Malti | English